Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Sunday, February 28, 2016

24. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua puluh empat...24. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh empat...

Raja Haji Menuntut Baki Hutang Daripada Kerajaan Kedah

Pada awal tahun 1770an Raja Haji Engku Kelana telah pergi ke Kedah untuk menuntut baki hutang Kerajaan Kedah kepada Raja Raja Bugis di Riau, seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Maka berangkatlah Raja Haji Engku Kelana ke Selangor berjumpa dengan paduka kekanda Yang DiPertuan Selangor. Maka musyawarahlah keduanya pada pekerjaan setia-setia Raja Kedah zaman orang tua-tua, hanyalah bunyinya yang tersebut didalam sejarah Selangor. “Patut menerima dan menuntut perjanjian menjadi perang itu, sebab negeri Kedah sudah makmur kerana perjanjian Opu Opu dahulu. Apabila makmur negeri Kedah, adalah belanja-belanja Opu-Opu melanggar Kedah dahulu patutlah hendak diganti. Serta ada pula perjanjian lain daripada itu, iaitu lima belas bahara (timbangan berat) wang. Maka sudah dibayar tiga bahara, tinggal lagi dua belas bahara, sudah berpuluh-puluh tahun tiada juga Raja Kedah menyempurnakan perjanjiannya itu, dan surat-suratnya pun ada baik kita tunjukkan kepada Raja Kedah itu”. Maka jawab Yang DiPertuan Selangor, “Jikalau begitu, baik kita pergi sendiri”. Maka jawab Raja Haji Engku Kelana, “Baiklah”.

Syahadan apabila selesailah muafakat itu maka Raja Haji berserta dengan Yang DiPertuan Selangor serta paduka adinda Raja Sa’ad dan Suliwatang pun belayarlah ke Kedah. Maka singgahlah Raja Haji Engku Kelana di Perak hendak berjumpa dengan Sultan Perak. Maka dipermuliakanlah oleh Sultan Perak serta diperjamunya makan minum.

(Pada masa inilah Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah (Sultan Perak ke-16) menabalkan Raja Lumu, Raja Selangor itu menjadi Yang DiPertuan Besar Selangor dengan penuh adat istiadat penabalan serta bergelar Sultan Salehuddin Shah, Sultan Selangor yang pertama).

Maka tiada berapa hari diPerak, maka bermohonlah Raja Haji Engku Kelana kepada Sultan  Perak dan kepada paduka kekanda Sultan Salehuddin Selangor. Adapun Sultan Salehuddin Selangor tinggallah di Perak dahulu kerana belum tentu paduka adinda berperang.

Syahadan adapun Raja Haji berserta paduka adinda Raja Sa’ad dan Suliwatang, maka belayarlah ke Kedah. Maka apabila sampai ke Pangkor maka Raja Haji pun mendapat anak seorang laiki-laki dinamakannya Raja Jaafar, timang-timangannya Raja Laut. Syahadan kelengkapan Raja Haji berangkat ke Kedah itu dengan kapal dan keci dan enam puluh buah penjajab.

Syahadan adapun Yang DiPertuan Kedah tatkala ia mendengar khabar Raja Haji datang maka ia pun membuat kubu di Batangau serta diaturnya meriam serta diisinya, orang beribu ribu serta beberapa hulubalang panglimanya. Syahadan tiada berapa antaranya maka kelengkapan Raja Haji pun tibalah di Batangau serta dilihatnya di Batangau telah siap dengan kubunya. Maka Raja Haji pun tersenyum sambil berkata, “Hendak bergaduh rupa-rupa orang Kedah ini”.

Maka Raja Haji pun menyuruh Suliwatang mendapatkan Raja Kedah, menyatakan surat-surat perjanjian orang tua-tua dahulu, dipakaikah atau tidak? Maka Suliwatang pun berjumpalah Raja Kedah tengah dihadap oleh menteri-menterinya dan hulubalangnya, dan berserta dengan baris senapangnya, dan baris pedangnya serta lembingnya, kebanyakan pula pertikamannya orang-orang Keling dan Benggal. Maka Suliwatang pun memberikan surat-surat itu. Maka dibaca Yang DiPertuan Kedah.

Setelah habis dibacanya maka titahnya kepada Suliwatang, “Ini surat perjanjian orang tua-tua dahulu dan yang menerima janji tiada lagi. Dan yang saya menjadi Raja ini bukannya Bugis mengangkat saya, Bendahara, Temenggung saya sendiri mengangkat saya menjadi Raja. Saya kirim salam saja kepada Raja Haji, janganlah dipanjangkan lagi perkara ini”.

Maka Suliwatang pun memaklumkan kepada Raja Haji. Maka apabila Raja Haji mendengar perkataan Raja Kedah itu, merahlah mukanya seraya bersabda kepada Suliwatang, “Berperanglah kita, hari esok melanggar kubu di Batangau di hulu”. Maka sembah Suliwatang, “Tiadakah menanti paduka kekanda itu dahulu?”.  Maka jawab Raja Haji, “Apa yang dinantikan abang itu lagi?”. Kita menyuruh sahajalah memberitahu ke Perak kepada abang mengatakan yang kita sudah berperang”. Maka  sembah Suliwatang, “Baiklah”. Maka Suliwatang pun berkerahlah akan segala Indera Gurunya dan juak-juaknya, dan segala Bugis-Bugis yang banyak disuruhnya bersiap dan memakai pakaian perang serta menyiapkan meriam dan lela rentakanya dan terakul pemburasnya dan lembing kerisnya. Kemudian maka mengaruk lah ia segala Bugis-Bugis itu serta dengan kilung musungnya (menyanyi lagu perang). Syahadan setelah orang kubu Batangau melihat hal yang demikian itu, maka orang Kedah itupun bersiaplah dan mengisi segala meriamnya.

Syahadan apabila sampai keesokkan harinya, maka memulai perang Raja Haji dengan kubu Batangau itu berbedil-bedilan dengan meriam dan lela, gegak-gempitalah sebelah menyebelah serta sorak tempiknya. Maka tiada berketewasan jua kedua pihak. Maka apabila malam, berhenti. Maka apabila siang perperang pula. Ada kira-kira empat hari tiada juga berketewasan kerana negeri Kedah masa itu tengah makmur, cukup ubat pelurunya, beberapa kapal dan keci yang didalam sungai itu serta ramai orangnya.

Setelah Raja Haji melihat Yang DiPertuan Kedah telah kuat maka ia pun menyuruh Suliwatang serta Indera Gurunya dan panglima-panglimanya, “Jikalau demikian sebulan lagi tiada bertentuan alah menangnya. Jikalau begitu baik mengamuk semuanya ke darat”.

Maka berkemas sekeliannya. Maka apabila telah siap naiklah Suliwatang serta panglima-panglima Bugis lalu dilanggarnya kubu Batangau itu, diamuknya. Maka dikeluari oleh orang-orang Kedah dengan baris senapangnya. Maka lalulah berperang beramuk-amukan maka Bugis-Bugis pun merapat juga dengan terakulnya dan pemburasnya serta lembingnya. Maka lalu bertikam berkejar-kejaran berhambat-hambatan kesana kemari. Maka Nakhoda La Wolok pun menaiki kubu itu maka segala pertikaman Bugis pun naiklah bersama sama Nakhoda itu serta membedilkan pemburasnya.

Maka tatkala itu banyaklah mati orang-orang Kedah dan Temengung dan Laksamananya pun larilah membawa lukanya lalu ke Alor Setar namanya. Maka dikejar-kejar oleh Bugis. Maka beramuklah sepanjang jalan itu, maka titah Raja Haji, “Ikut masuk kedalam negeri sekali”. Maka Suliwatang pun berkerah menyuruh mara. Maka maralah segala Bugis-Bugis itu sambil membedilkan pemburasnya. Maka Suliwatang pun berkata, ”Pikul lela-lela itu! Bedil dengan lela-lela itu biar jauh sedikit makannya”.  Maka dipikul oranglah lela-lela itu dinaikkan diatas bahunya dua tiga, lalu dibedilnya kepada orang lari-lari itu. Sekali bedil dua tiga yang rebah. Maka kata Suliwatang, “Ini lela bagus benar patutlah dinamakan ‘Si Harung Darah’”.

Syahadan Bugis mengejar-mengejar itupun sampai ke Alor Setar. Maka lalu menyeberang ke pangkalan kapal. Kemudian lalu ke Kampung Tengku Bunga anak Engku Kelana Encik Unuk. Kemudian baharulah ilir ke kuala, maka lalu beramuk-amukan pula disitu berbunuh-bunuhan. Maka bunyi senapang pemburas seperti bunyi bertih didalam perang itu. Maka didalam tengah beramuk-amuk itu orang-orang Bugis pun sambil merebut-rebut membuka rantai yang merentang sungai itu, maka lalu terbuka. Maka segala penjajab-penjajab pun masuklah, ada setengah tinggal dikuala.

Syahadan adapun Yang DiPertuan Kedah apabila Raja Haji itu sudah masuk ke dalam negeri Kedah maka undurlah ia ke hulu Kedah, tetapi banyak juga anak Raja-Rajanya tinggal disitu, maka tiada diberi oleh Raja Haji cabulkan. Syahadan pada masa itu kapal Keling ada sebelas buah didalam pelabuhan Kedah maka dapatlah semuanya. Maka negeri Kedah pun alahlah.

Syahadan adapun orang yang memberitahu ke Perak kepada Sultan Salehuddin Selangor itu, maka apabila tiba dipersembahkannya lah surat itu. Maka Sultan Salehuddin Selangor pun segeralah berangkat ke Kedah. Maka serta tiba ke Kedah maka Kedah pun sudah alah. Maka Sultan Salehuddin Selangor pun berjumpalah dengan paduka adinda-adinda itu maka musyawarah dengan adinda-adinda sekelian serta anak Raja Raja Kedah, serta orang tuanya menyuruh menyilakan Yang DiPertuan Kedah itu balik ke negerinya, kerana pekerjaan sudah habis, tinggal lagi pula pekerjaan muafakat sahaja sama-sama Islam. Maka baliklah Yang DiPertuan Kedah itu ke dalam Kedah semula. Maka diserahkan oleh Raja Haji negeri Kedah itu semula kepada Yang DiPertuan Kedah serta dibuat perjanjian sebagaimana jalan orang bersaudara sahaja. Kemudian duduklah Raja Haji di dalam negeri Kedah makan minum bersuka-sukaan. Syahadan tiada berapa lamanya maka Raja Haji pun keluar dari Kedah bersama paduka kekanda serta Suliwatang, maka singgahlah ke Merbuk, serta paduka kekanda Sultan Salehuddin Selangor. Maka tiada berapa hari belayar pula balik ke Selangor sekeliannya. Maka tetaplah Raja Haji itu didalam negeri Selangor”.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh lima...)


No comments:

Post a Comment