Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Sunday, December 13, 2015

14. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke empat belas...

 Mulai awal tahun 1748 sewaktu Daeng Kembuja menjadi Yang DiPertuan Muda Riau dan Raja Haji menjadi penolong kepada Yang DiPertuan Muda bergelar Engku Kelana, mulalah timbul banyak kekeruhan di Riau diantara pehak Raja Raja Melayu dengan pehak Raja Raja peranakan Bugis. Adalah sebab datangnya fitnah dan kekeruhan itu ialah kerana salah faham dan maksud serta fikiran oleh pehak Raja Raja Melayu keatas pehak Raja Raja peranakan Bugis, yang mereka anggap bahawa Raja Raja peranakan Bugis ini sebagai orang orang pendatang baru berbanding dengan pehak Raja Raja Melayu. Yang menjadi kepala dari pehak Raja Raja Melayu ini ialah Yang DiPertuan Terengganu Raja Kecik, yang bernama Tun Dalam, yang juga merupakan menantu kepada Sultan Sulaiman. Kemudiannya setengah daripada pehak Raja Raja Melayu Riau iaitu Bendahara dan Temenggung serta lain nya pun mengikuti dan menyertainya didalam menyebarkan rasa tidak puas hati terhadap kuasa pemerintahan mutlak oleh pehak Raja Raja peranakan Bugis ke atas Kerajaan Johor-Pahang-Riau- Lingga yang diberikan oleh Sultan Sulaiman. Kuasa pemerintahan mutlak keatas Kerajaan Johor-Pahang-Riau- Lingga kini di pegang oleh Raja Raja peranakan Bugis yang menjadi Yang DiPertuan Muda dan segala menteri hulubalang yang besar besar sekelian di bawah perintahnya. Manakala kuasa orang orang besar daripada pehak Raja Raja Melayu seperti Bendahara dan Temenggung pula dikurangkan. Jadi kuasa pemerintahan mutlak jawatan Raja Raja peranakan Bugis diatas pehak Raja Raja Melayu inilah yang menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan mereka. Sepertinya mahu cuba untuk membatalkan perjanjian sumpah setia yang dibuat dahulu diantara pehak orang orang Bugis di Riau yang diketuai oleh Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Merewah dengan pehak orang orang Melayu yang diketuai oleh Sultan Sulaiman yang dibuat dengan bersumpah bersaksikan Al Quran pada bulan Oktober tahun 1722.

Namun begitu, Sultan Sulaiman bagaimana pun tidak lah berfikiran demikian. Baginda telah mengalami dan merasai sendiri bagaimana sengsaranya apabila Kerajaan ayahanda baginda yang hilang diambil oleh Raja Kecik Siak serta dibunuhnyanya ayahandanya itu oleh Raja Kecik. Diambil Kerajaannya serta di hina hinakan baginda adik beradik serta di buat menjadi pengangkat alat alat kebesaran waktu Raja Kecik bernobat di Johor dahulu. Selama kira kira tiga tahun lamanya, tiada pula kaum kerabat baginda dari sebelah Raja Raja Melayu seperti Patani dan Kelantan dan Terengganu yang datang menolong mengambilkan Kerajaan baginda itu daripada tangan Raja Kecik. Melainkan kaum kerabat baginda dari sebelah Raja Raja Melayu itu menghina hinakan baginda, sehingga mengata setengah daripada setengah yang lain bahawa Sultan Sulaiman itu tiada patut menjadi Raja, sebab dia anak gundik ditukar dengan tudung saji dan banyak lagi perkataan yang lain lain, sehingga membuat baginda menjadi putus asa daripada mendapatkan bantuan daripada kaum kerabat baginda untuk mendapatkan kembali kerajaan ayahanda baginda. Maka dengan sebab itulah baginda meminta pertolongan daripada Raja Bugis Opu Opu yang lima bersaudara itu. Jadi apabila telah datang Raja Bugis Opu Opu yang lima bersaudara itu membantu hingga mencapai maksud baginda dan berbalas kematian ayahanda baginda serta dapat semula Kerajaan Johor diatas tangan baginda dengan susah payah serta berperang beberapa kali,sehingga baginda dapat semula Kerajaan dan Jawatan ayahanda baginda. Oleh sebab itu lah tiada balasan yang lain yang patut baginda berikan kepada Raja Bugis Opu Opu yang lima bersaudara itu diatas jasa besar mereka itu melainkan jawatan Yang DiPertuan Muda serta kuasa pemerintahan mutlak keatas Kerajaan Johor-Pahang-Riau- Lingga bagi pehak baginda Sultan, dan itu pun setelah baginda muafakat dan mendapat persetujuan daripada Bendahara dan Temenggung serta segala orang orang besar baginda. Dahulunya sewaktu hendak mengangkat Yang DiPertuan Muda dari pehak Raja Bugis lima bersaudara itu dengan suka ramai juga, tapi tiba tiba kini berubah pula, apabila sudah menjadi darah daging serta negeri sudah menjadi ramai dan berjalan dengan baik segala urusan pemerintahan, perniagaan dan lain nya. Kini barulah kaum kerabat sebelah Melayu hendak menghilangkan jasa budi Raja Bugis lima bersaudara itu yang telah pun juga di buat perjanjian sumpah setia diantara kedua dua pehak. Ini lah yang menjadi pegangan Sultan Sulaiman yang bertentangan dengan fahaman sesetengah kaum kerabat baginda daripada pehak sebelah Melayu itu.

Manakala pendirian dan pegangan pehak Raja Raja peranakan Bugis ialah, mereka semua di panggil oleh Sultan Sulaiman tatkala belum menjadi Sultan lagi, meminta tolong untuk menghapuskan malu keluarganya serta untuk mendapatkan kembali Kerajaan Johor dan melawan musuhnya. Semuanya ini telah pun pehak Raja Raja Bugis laksanakan hingga berjaya semuanya. Kata mereka, “Maka sudah kita semuanya ini sampaikan maksudnya dan hajatnya berganda ganda. Kemudian Sultan Sulaiman serta suku suku sebelah Melayu hendak membalas jasa dan budi kita anak Bugis dengan patutnya dengan bangsa kita dan nama kita. Maka kita terimalah, itupun dengan beberapa kali kita tolak, tiada menerima kehendaknya itu. Maka tiada juga suku suku Melayu melepaskan seperti yang tersebut masa kita dipilih hendak dijadikan Yang DiPertuan Muda itu. Maka sekarang jadi darah daging dan anak cucu dia sudah menjadi anak cucu kita. Maka waktu ini pula baharu hendak dipotong kita semua Bugis, serta hendak dibatalkan sumpah setia serta hendak diberi malu kita dengan dibatalkan pula jabatan kita selama lamanya ini. Maka didalam pada itu pun jikalau Sultan Sulaiman hendak menyertai pekerjaan sebelah suku suku Melayu itu, iaitu kita lawan juga dahulu dengan jalan yang patut, atau undur dahulu kita. Adapun yang lain daripada Sultan Sulaiman, boleh juga dicuba laki lakinya, baik suku sebelah Siak atau Pahang atau Terengganu atau Kelantan, boleh juga di cuba laki lakinya”. Demikian lah pendirian dan pegangan pehak Raja Raja peranakan Bugis.

Dalam pada itu, Raja Tua anak almarhum Daeng Menampuk, yang ibunya sebelah Raja Melayu itu, tidak tentulah pegangan nya, sekejap menyebelahi sebelah pehak Raja Melayu dan kedangkala menyebelahi pehak Raja peranakan Bugis. Makin hari makin bertambahlah dendamlah pehak Raja Raja Melayu apabila melihat negeri sudah ramai dan makmur, manakala kuasa pemerintahan mutlak Negara pula di pegang oleh pehak Raja Raja peranakan Bugis, jadi makin menjadi jadi lah dendam nya itu.

Adapun punca bermulanya pehak Raja Raja Melayu membuat jalan perkelahian dengan pehak Raja Raja peranakan Bugis ialah apabila datangnya Sultan Mahmud Siak ke Riau meminta bantuan daripada ayahanda saudaranya, Sultan Sulaiman untuk menyerang saudaranya Raja Alam diSiak bagi membolehkan ia mendapatkan kembali tahta Kerajaan Siak. Lalu bermuafakatlah pehak Raja Raja Melayu yang dikepalai oleh Yang DiPertuan Terengganu Raja Kecik, dan katanya patutlah dibantu. Manakala muafakat pehak Raja Raja peranakan Bugis yang dikepalai oleh Yang DiPertuan Muda Daeng Kembuja mengatakan tidak patut dibantu kerana ia berperang dengan saudaranya. Tetapi pehak Raja Raja Melayu yang dikepalai oleh Yang DiPertuan Terengganu Raja Kecik berkeras hendak membantu juga. Maka Sultan Sulaiman pun menurutlah kehendak pehak Raja Raja Melayu itu, lalu jadilah perselisihan dengan pehak Raja peranakan Bugis.

Setelah itu pada 4 haribulan Oktober 1748, Sultan Sulaiman dan Sultan Mahmud Siak serta Yang DiPertuan Terengganu Raja Kecik pun pergilah ke Melaka meminta orang orang Holanda (Belanda) menolong Sultan Mahmud Siak mengambil semula Kerajaan Siak daripada tangan Raja Alam dan nanti apabila telah berjaya, orang orang Holanda (Belanda) akan diberi kemudahan berniaga dan berdagang di negeri Siak. Apabila telah bersetuju semua, maka berangkatlah Sultan Mahmud dengan dibantu oleh Sultan Sulaiman, DiPertuan Terengganu Raja Kecik serta angkatan perang Holanda (Belanda) dari Melaka pergi menyerang Raja Alam di Siak seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Maka membantulah Holanda itu, maka Siak pun alahlah. Maka Raja Alam pun undur ke Batu Bahara membawa dirinya. Maka Sultan Mahmud lah jadi Raja Siak. Syahadan Holanda pun duduk di Pulau Gotong, lalu membuat perjanjian dengan Sultan Mahmud itu. Maka Sultan Sulaiman pun balik ke Riau pada dua puluh bulan Zulkaedah (11 haribulan November).

Adapun Sultan Mahmud setelah Holanda duduk di Pulau Gotong itu, maka datanglah fikirannya tiada berketentuan , lalulah ia keluar ke Sanglar merompak perahu perahu Jawa hendak masuk ke Siak dan keci Holanda pun dirompak juga. Maka marahlah Gubernur Melaka, disuruhnya satu kapal perang melanggar Sultan Mahmud di Sanglar. Maka berperanglah keduanya. Maka alahlah Sultan Mahmud. Maka Holanda balik ke Melaka dan berpesanlah Gubernur Melaka kepada Holanda yang duduk di Pulau Gontong, jangan diterima Sultan Mahmud itu masuk ke Siak lagi kerana sudah begitu pertolongan kompeni bersama Sultan Sulaiman, masih juga merompak.

Syahadan tiada berapa lamanya Holanda duduk di Pulau Gontong itu maka ditinggalkan nya, khabarnya sebab diamuk Sultan Mahmud dan dibunuhnya fetur (agen tempatan Syarikat Perdadangan Eropah) Holanda itu. Maka dapatlah Siak itu pada tangan Sultan Mahmud semula. Maka bersedialah ia beberapa kubu kubu menantikan Holanda datang melanggar.


Syahadan adapun Raja Alam yang duduk di Batu Bahara itu maka membuatlah ia beberapa kelengkapan perang. Maka ia pun belayarlah ke Siantan lalulah merompak sebuah kapal, maka dapatlah harta banyak. Maka membeli ia segala pekakas perang dan ubat peluru, diperintahnya lah Siantan itu seperti milik dia. Maka tiadalah diberinya berhadap ke Riau sekali kali.

Kemudian berkirim surat pula ia kepada saudaranya Sultan Mahmud minta datang ke Siantan membantu, “Jika ada di Riau datang lekas”. Maka jawab Sultan Mahmud, “Adinda datanglah ini”. Syahadan fikir Raja Alam apabila tiada terambil Siantan oleh Orang Riau, nescaya dapatlah ia menjadi Raja di situ, tiadalah berkhusumat dengan saudaranya lagi. Adapun saudaranya demikian juga fikirannya, akan tetapi ia ada sedikit segan akan Sultan Sulaiman sebab Sultan Sulaiman ada juga berkirim surat kepadanya minta bantu adanya.

Sebermula adapun Sultan Sulaiman apabila ia mendengar khabar hal Siantan itu maka baginda pun musyawarahlah dengan Raja Kecik Terengganu serta orang besar besarnya akan pergi melanggar Raja Alam. Maka Yang DiPertuan Muda lagi menantikan pertikamannya dari Selangor. Syahadan Sultan Sulaiman dan Raja Kecik Terengganu pun belayarlah ke Siantan.

Apabila sampai ke Siantan lalulah berperang dengan Raja Alam. Maka Raja Alam pun menyuruh panglima panglimanya melawan bersungguh hati, maka kelengkapan Terengganu dan Riau pun undur. Maka Raja Alam pun berkata kepada orang Terengganu, “Jika laki laki kedaratlah, kita bertikam saja”. Maka tiadalah di jawab orang Terengganu itu, hingga berbedil berdilan jua dari jauh. Maka dipermudah mudahkan saja oleh Raja Alam rupa rupanya perang itu.

Syahadan kata sahibul hikayat apabila sampai lima bulan berperang itu, maka kesusahanlah Sultan Sulaiman serta dukacita takut juga tiadalah alah tentu malu besar. Syahadan baginda pun menyuruh Hang Dewa ke Riau melekaskan Yang DiPertuan Muda Daeng Kembuja. Maka apabila tiba Hang Dewa itu ke Riau lalu mempersembahkan kepada Yang DiPertuan Muda hal paduka ayahanda di Siantan. Maka titahnya, “Kami lagi menanti orang orang Bugis dari Selangor”.

Syahadan apabila sampailah pada sanat 1162, pada dua bulan Jamadul Akhir (18 Mei 1749), maka datanglah segala kelengkapan Selangor itu, iaitu La Kanna dan Punggawa dengan segala petikaman Bugis ada lima ratus anak baik baik. Maka naiklah segala mereka itu mengadap Yang DiPertuan Muda, lalu mereka itu menghunus kerisnya di hadapan Yang DiPertuan Muda sambil mengaruk aruk. Syahadan berangkatlah Yang DiPertuan Muda ke Siantan mendapatkan paduka ayahanda baginda Sultan Sulaiman, iaitu pada dua lekur Rajab bersama sama Tunku Raja Muhammad.

Syahadan apabila tiba ke Siantan, baginda pun bermusyawarahlah dengan Yang DiPertuan Muda. Maka didalam hal itu angkatan dari Siak pun datang, ada kira kira tiga puluh buah kelengkapan kecil besar yang datang itu, iaitu Sultan Mahmud Raja Buang, saudara Raja Alam itu dan anak saudara Sultan Sulaiman yang tersebut itu. Maka apabila ia sampai ke Siantan maka naiklah ke darat mengadap Sultan Sulaiman. Maka diperiksa oleh Yang DiPertuan Muda, “Adinda datang ini apa kehendak, dan sebelah mana? Maka jawab Sultan Mahmud itu, “Yang saya ini tiada sebelah sana dan tiada sebelah sini, kerana disana abang saya, dan disini ayah saya”. Maka jawab Yang DiPertuan Muda, “Baiklah, adapun saya ini siapa siapa yang mengadapkan mulut meriamnya kepada Sultan Sulaiman itulah musuh saya dan seteru saya. Jikalau anak saya yang dijasadkan sekali pun tiada saya hiraukan, Insya Allah taala saya bedil juga”. Syahadan maka Raja Siak pun turunlah ke perahunya.

Adapun Yang DiPertuan Muda apabila sudah Raja Siak itu balik ke perahunya, maka ia pun berdatang sembah kepada baginda sembahnya, “Pada pendapat patik, orang Riau dan orang Terengganu tiada usahlah melanggar darat, biarlah patik saja bahagian darat. Adapun orang Riau dan orang Terengganu sediakan saja hadapkan mulut meriamnya kepada kelengkapan Siak, kerana kita tiada sedap hati mendengar perkataannya kerana saudaranya lagi dilanggarnya”. Maka jawab baginda, “Mana mana yang baik kepada Raja Muda perbuatlah, kerana segala pekerjaan itu sudah terserah memang kepada Raja Muda, baik jahatnya”.

Syahadan setelah selesai musyawarah itu, maka Yang DiPertuan Muda pun menyuruh Bugis Bugis itu melanggar kubu Terempak itu. Maka lalu di keluari oleh orang orang Siak dan orang Siantan mana mana sebelah Raja Alam. Maka lalu berbedil bedilan dengan meriam lela rentaka. Kemudian berapat berbedil bedilan dengan senapang pemburasnya. Kemudian berapat bertikamkan keris. Maka sangatlah ramainya kerana sama sama tiada mau undur.

Syahadan apabila La Kanna serta Punggawa melihat hal itu, maka ia pun menerkamlah ke medan dengan beberapa indera gurunya dan juak juaknya. Maka lalu masuk beramuk pula, maka banyaklah mati sebelah menyebelah itu. Kata setengah orang tua tua ada kira kira empat ratus orang yang mati. Maka masuklah ia kedalam kubunya, maka dikepunglah oleh Bugis Bugis itu. Maka didalam hal itu hampir dapat. Maka Raja Buang Siak pun menyurug Raja Alam itu lari undur. Seketika lagi suruhan Yang DiPertuan Muda pun datang pula menyuruh undur. Maka Raja Alam pun undurlah dengan tiga buah perahu lalu belayar ke Matan. Maka dipelihara oleh Raja Matan dengan secukupnya.

Syahadan adapun Yang DiPertuan Muda apabila Raja Alam telah undurlah, maka Yang DiPertuan Muda pun bermohonlah kepada paduka ayahanda baginda hendak balik ke Riau. Bermula adalah Yang DiPertuan Muda berangkat balik keRiau pada sanat 1163 (tahun 1750). Kemudian Sultan Sulaiman pun berangkat balik ke Riau dengan selamatnya, tetaplah didalam Riau berhimpun dengan Yang DiPertuan Raja Kecik Terengganu serta suku suku Melayu adanya.

Sebermula adapun Raja Buang Siak pada ketika ia hendak balik dari Siantan ke Siak itu, maka dirampasnya lah segala pekakas Raja Alam itu, apa lagi segala meriam lela rentakanya habislah semuanya dibawanya balik ke Siak. Maka tetaplah ia di negeri Siak adanya”.

(bersambung ke bahagian ke lima belas...)