Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Sunday, September 6, 2020

Surat Kurnia dan Pemilikan Pulau Batam

WELCOME TO BATAM (SELAMAT DATANG KE BATAM)
Surat Kurnia dan Pemilikan Pulau Batam telah dikeluarkan oleh Seri Paduka Yang DiPertuan Muda Riau dan Lingga, Raja Muhammad Yusuf Ibni Raja Ali pada 29 Rabiul Awal 1308 hijrah bersamaan 11 December 1890 Masihi dan di kurniakan kepada putera putera baginda, Raja Abdullah (Tengku Besar) dan Raja Ali Kelana dan juga kepada saudara pupuan baginda, Raja Muhammad Tahir Bin Raja Haji Abdullah, seperti berikut:-

“Bahawa kita Seri Paduka Yang DiPertuan Muda Riau Dan Lingga serta daerah takluknya, sekelian menyatakan perihal tanah tanah yang di Pulau Batam yang telah jadi kurniaku kepada putera kita Raja Abdullah (Tengku Besar) dan kepada putera kita Raja Ali Kelana dan saudara kita Raja Muhammad Tahir Bin Al Marhum Yang DiPertuan Muda Riau Raja Haji Abdullah Al-Khalid. Dengan surat kita yang termaktub pada 29 haribulan Rabiul Akhir pada hari Rabu 1308 Hijrah, dan pada tanah itu telah semua di ________ Raja Ali dan Raja Muhammad Tahir yang tersebut itu dengan belanjanya dan ketetapan keduanya. Maka pada tarikh daripada ini, kita telah _____ haruslah ia melakukan sebagaimana yang telah kita izinkan itu. Kita kehendaki jika ada orang yang bukan bangsa anak negeri yang hendak ______ berusaha atau menyewa didalam kawasan tanah itu, hendaklah mereka itu dibawa kepada Pemerintah dan berjanji kepada kita sendiri. Adapun daripada segala faedahnya yang masih daripada perjanjian itu dan tiadalah Kerajaan mengambil akan dia hanya tetap jua kurnia dimiliki oleh tiga orang yang tersebut itu atau ahli waris nya adanya.”

Yang DiPertuan Muda Raja Muhammad Yusuf Ibni Raja Ali

Amir Pulau Batam, Tengku Usman Ibni Sultan Abdurrahman.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Petikan daripada Tulisan : Aswandi Syahri
Sumber: Website Pemerintah Kota Batam

“Mengimbangi perkembangan Singapura yang pesat sejak dibuka Inggris pada tahun 1819, pihak kerajaan Riau-Lingga juga mulai membukan pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya untuk berbagai kontrak dan konsesi. Perkembangan ini berhasil memancing sejumlah “penanaman modal asing” dan pengusaha-pengusaha kaya dari Singapura untuk membuka dan melebarkan usahanya ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya.

Disamping membuat kontrak dan membuka konsesi untuk pengusaha dan pemodal asing, Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf juga memberikan kurnia bagian tanah tanah Batam kepada “pengusaha” tempatan yang berasal dari kaum kerabatnya. Sebuah contoh yang amat terkenal adalah kurnia tanah tanah di pulau Batam yang diberikan oleh Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf kepada Raja Abdullah (Tengku Besar), Raja Muhamad Tahir, dan putranya yang bernama Raja Ali Kelana berdasarkan surat kurnia dari Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf tanggal 29 Rabul Akhir 1308 Hijriah yang bersamaan dengan tanggan tanggal 11 atau 12 Desember 1890 Miladiah.
Raja Ali Kelana


Cap Mohor Raja Muhammad Tahir Ibni Almarhum Raja Abdullah, dan tandatangannya selaku Hakim yang tertera didalam surat Mahkamah Riau Pulau Penyengat bertarikh 1hb Jumada Al-Awal 1313 Hijrah (20hb Oktober 1895)

Surat Kurnia dan Pemilikan Pulau Batam yang telah di alih bahasa kepada bahasa Inggris oleh Mahkamah di Singapura pada tahun 1987. Surat asli nya di tulis didalam bahasa Melayu tulisan jawi.
 Dalam sebuah surat tanggal 8 Rabiul Awal 1316 Hijriah, bersamaan dengan 26 Juli 1898 Miladiah, “ditegaskan” kembali oleh Raja Muhammad Yusuf bahwasanya diatas tanah tersebut Raja Ali Kelana dan Raja Muhammad Tahir telah membuka usaha dengan menggunakan modal dan usahanya sendiri.
Usaha apa yang dibuat oleh Raja Ali kelana dan Raja Muhammad Tahir di atas tanah kurnia tersebut? Apakah pada tanah yang dijelaskan pada dua surat tersebut sebuah pabrik batu bata yang kemudian menjadi milik Raja Ali Kelana didirikan? Belum ada bahan sumber yang dapat menjelaskan hal ini. Satu hal yang pasti, Song Ong Siang dalam sebuah bukunya menyebut seorang pengusaha Cina dari Singapura bernama Sam Ong Leong sebagai pemilik sebuah pabrik batu bata di pulau Batam. Apakah pabrik ini didirikan diatas atas tanah yang disewa Sam Ong Leong dari Raja Ali Kelana dan Raja Muhammad Tahir? Satu hal yang pasti, terdapat sebuah pabrik batu bata dengan nama Batam Brick Works di Batu Haji pulau Batam, terkenal dengan merek BATAM dan mempunyai kantor pusat di Singapura.

Bahan sumber informasi terbaru tentang pabrik yang berlokasi di Batu Haji ini menyebutkan bahwa, “…pabrik batu bata Batam Brick Works telah lama berdiri, namun pendirinya tak mampu membuat sebarang keberhasilan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya kepemilikan atas pabrik itu dibeli ole Raja Ali Kelana pada tahun 1896 [ “...The Batam Brick Works have been established for many years, but the founder was unable to make the business a sucess, and, after passing through many vicissitudes, the undertaking was purchased by Raja Alie the present owner, in 1896...”]
Dari siapa Raja Ali Kelana beli pabrik ini? Sulit untuk menjawab hal ini karena ketiadaan sumber yang dapat menerangkannya. Namun yang jelas, di tangan Raja Ali Kelana, pabrik penghasil batu bata dengan merek “BATAM” yang hampir bangkrut ini, berhasil bangkit sehingga mampu menghasilkan 30.000 batu bata dalam sehari dan bahkan mampu mengangkat nama Batam sebagai penghasil batu bata yang bermutu di kawasan Selat Melaka.

Perkembangan pabrik batu bata Batam Brick Works semakin pesat setelah nama perusahaan yang berkantor pusat di Singapura ini muncul dalam Singapore Straits and Directory pada tahun 1901. Sejak saat itu nama Batam Brick Works semakin terkenal sebagai perusahaan penghasil batu bata bermutu yang terbesar di gugusan Kepulauan Riau-Lingga dan negeri-negeri Selat.
Mutu batu bata produksi Batam Brick Works selalu memenangkan sejumlah pertandingan kualitas dan mutu batu bata di Singapura, Semanjung Melayu, dan kawasan Timur Jauh. Bahkan karena mutu batu batanya, perusahaan ini pernah mendapatkan award (penghargaan) dalam sebuah pameran di Hanoi dan Pulau Pinang pada tahun 1907.

Aktivitas Batam Brick Works dibawah Raja Ali Kelana berakhir ketika ia memutuskan untuk menjual persahaan itu kepada seorang pengusaha Cina di Singapura pemilik Sam Bee Brick Works, satu tahun menjelang pemakzulan Sultan Abdulraman dan Tengku besar kerajaan Riau-Lingga pada tanggal 10 Februari 1911.

Sumber: Website Pemerintah Kota Batam
Tulisan : Aswandi Syahri

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Setelah pemakzulan Sultan Abdulraman dan Tengku besar Umar daripada Kerajaan Riau-Lingga pada 10 Februari 1911, Sultan Abdurrahman, Tengku Besar Umar, Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam, Raja Muhammad Tahir serta lainnya bersama sama keluarga masing masing telah meninggalkan Riau dan belayar ke Singapura. Sultan Abdurrahman bersama keluarga dan kerabat terdekat Baginda belayar dari Pulau Penyengat keSingapura dengan menaiki kapal Baginda yang bernama ‘Seri Daik’.

Sultan Abdurrahman Muazam Syah, Sultan Riau Lingga terakhir.

Tengku Besar Umar Ibni Sultan Abdurrahman Muazam Syah Riau Lingga
 Semasa Sultan Abdurrahman yang berada di Singapura, baginda telah membuat Kenyataan Akhbar di akhbar Singapura, The Straits Times pada 15 February 1911 mengenai perlucutan jawatan Baginda sebagai Sultan Kerajaan Riau Lingga, yang lakukan secara tidak adil kerana tuduhan yang dibuat oleh pehak Pemerintah Belanda mengenai pakatan Baginda dengan pehak lain yang mahu membangkan serta memerangi Pemerintah Belanda adalah tidak benar. Sultan Abdurrahman juga menyatakan bahawa helah pehak Belanda mahu mencalon cucunda Baginda yang berusia 10 tahun (Tengku Mahmud Bin Tengku Umar) sebagai Sultan, hanyalah satu muslihat untuk membolehkan pihak Pemerintah Belanda menguasai dan memindahkan seluruh kuasa keatas mereka bagi membolehkan mereka menguasi sepenuh nya pendapatan dan keuntungan yang diperolehi daripada cukai, perlombongan dan lain nya milik Kerajaan Riau Lingga.

Sultan Abdurrahman dan para Menteri Baginda seperti Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam dan lainnya juga merancang di Singapura untuk mendapatkan bantuan daripada Turki dan Jepun untuk mengambil Kerajaan Riau Lingga daripada Pemerintah Belanda. Usaha usaha mengumpul dana pun dilakukan bagi menjayakan rancangan tersebut. Dalam pada itu, Pemerintah Belanda di Riau Lingga Kingdom telah membuat pengumuman untuk memberitahu Sultan Abdurrahman serta kerabat kerabat DiRaja yang berada di Singapura bahawa Pemerintah Belanda akan merampas segala harta harta mereka di Pulau Penyengat dan di Riau Lingga sekiranya mereka tidak kembali dan menguruskan harta harta mereka. Apabila Sultan Abdurrahman mendengar perkara ini, Baginda pun mengarahkan orang orang yang berada di Pulau Penyengat untuk membuka dan memusnahkan Istana Istana dan bangunan bangunan yang lain yang dimiliki oleh Sultan dan keluarga Binda serta kerabat kerabat DiRaja lain nya. Baginda juga mengarahkan menanam tanah tanah yang kosong di Pulau Penyengat – Riau dan di Daik - Lingga, yang mungkin akan dirampas oleh Pemerintah Belanda.

Apabila usaha Sultan Abdurrahman dan lain lain nya untuk mengumpul dana yang mencukupi, mereka pun menghantar Raja Khalid Hitam ke Jepun pada tahun 1911 untuk mendapatkan bantuan daripada Maharaja Jepun. Mereka juga menghantar Raja Ali Kelana ke Turki untuk mendapatkan bantuan daripada Sultan Empayer Othmania. Malangnya kedua dua usaha untuk mendapatkan bantuan daripada Turki dan Jepun itu tidak berjaya. Raja Khalid Hitam yang dihantar ke Jepun pada keli kedua pada tahun 1913, telah mangkat di Jepun sebelum berjaya bertemu dengan Maharaja Jepun. Dipercayai bahawa Raja Khalid Hitam telah mati diracun semasa berada di Jepun. Dengan itu harapan untuk pulang dan mengambil kembali Kerajaan Riau Lingga daripada Pemerintah Belanda menjadi musnah.

Kemudian pada tahun 1913 itu juga, Pemerintah Belanda pun membubarkan Kerajaan Riau Lingga serta sistem pemerintahnya dan menggantikan dengan sistem Pentadbiran Pemerintah Belanda dan mengangkat orang orang Riau yang setia kepada mereka untuk menjadi pegawai pegawai mereka.
Sultan Abdurrahman bersama keluarga serta kerabat kerabat terdekat Baginda terus tinggal di Singapura.

Raja Muhammad Tahir Bin Raja Abdullah mangkat pada tahun 1918.

Raja Ali Kelana dan keluarga nya telah berpindah ke Johor dan telah dilantik sebagai Syaikhul Islam Johor oleh Sultan Ibrahim dan memegang jawatan tersebut selama sekitar 13 years. Raja Ali Kelana mangkat dirumah nya Johor Bahru pada 4 December 1927.

Sultan Abdurrahman yang menetap di Singapura selama sekitar 29 tahun sejak datang dari Riau pada tahun 1911, telah mangkat dirumahnya di Singapura pada 28 December 1930.

Tengku Besar Umar dan keluarga nya telah berpindah ke Terengganu dan telah mangkat di Kuala Terengganu pada tahun 1939.