Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, October 17, 2020

Undang Undang Lima Pasal Riau (Bahagian 6)

UNDANG UNDANG LIMA PASAL RIAU... Sambungan dari Bahagian 5....


Mohor Yang DiPertuan Muda Riau


Pasal lima.

Pada menyatakan bahasa wakil mutlak lagi mufawati.

Bermula adalah bahasa ini meneguhkan yang serahnya seorang pada seorang pada seorang. Ada pun pada antara Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda atau Bendahara maka adalah keluar bahasa ini bukannya keluar daripada bahasa ini bukannya keluar daripada bahasa kanun ada yang dahulu dahulu tetapi adalah keluarnya bahasa ini pada tarikh seribu dua ratus empat puloh enam tahun 1246 dan jika kepada tarikh tahun Masehi yaitu kepada seribu delapan ratus dua puloh empat tahun 1824.

Adalah sebabnya maka keluar bahasa ini tatkala Gubermen Holanda hendak membuat perjanjian dengan Sultan Abdul Rahman itu di Lingga tetapi adalah kuasanya itu pada Marhum Jaafar. Maka maksud Marhum Jaafar itu bersama sama berbuat konterak ini maka dia tiada berangkat maka diwakilkannya kepada puteranya Tengku Besar dan kepada ayahandanya Mahrum Jaafar yakni menggantikan ia yang bersama sama reda atas perbuatan itu perbuatlah konterak itu bersama sama ia reda apa apa yang dibuat oleh Raja yang dua itu. Menjadi wakil itu kerana sebab membuat konterak bukannya wakil itu mewakilkan negeri Riau dengan segala daerah takluknya apa pula yang diwakilkan lagi kerana sebelumnya berbuat konterak antara Gubermen Holanda dengan Sultan Abdul Rahman maka Yang DiPertuan Muda Riau sudah memang ia menduduki pesakanya yaitu menjadi Yang DiPertuan Muda Riau. Sebab itulah tiada tersebut wakil kepada capnya. Adalah tersebut didalam capnya demikian bunyinya Al Wathik Birabbil ‘Arsy Yang DiPertuan Muda anu atau Raja anu.

Demikianlah tiap tiap cap Yang DiPertuan Muda itu tiada menyebutkan wakil didalamnya di mana mana juga sangka seorang yang dongok dan bodoh itu mengatakan mewakilkan perkara Kerajaan Riau dengan segala daerah takluknya seperti diumpamakan satu saudagar mewakilkan satu kapal kepada nakhodanya manakala ketika tiada ia suka dibatalkannya wakil itu diambilnya kapal diberikannya niscaya orang itulah tiada mengerti segala adat istiadat Melayu dan aturan Melayu jika terdengar kepada orang baik baik dan orang mulia mulia dan orang yang pandai yang bijaksana apalagi dibawa ke tengah kepada orang yang memegang Kerajaan niscaya tertawalah ia serta hairan akan kebodohannya itu. Inilah halnya antara Yang DiPertuan Muda Riau dengan Yang DiPertuan Besar Lingga. Adapun hal Bendahara dengan Yang DiPertuan Lingga yaitu aturan kuasanya tiada juga boleh Yang DiPertuan Besar campuri.

Adapun capnya diperbuat oleh Sultan Mahmud yang tua menyebutkan wakil didalamnya. Adalah bunyinya Al Wakil Al Sultan Mahmud Syah Datuk Bendahara Siwa Raja Ibni Bendahara Paduka Raja. Adalah tarikh berbuat ini tahun 1221 hingga sampailah ia menjadi Raja Bendahara di Pahang sampai waktu ini maka boleh ia tinggalkan daripadanya kuasanya atau tidak maka yaitu sekali kali tiada boleh kerana Bendahara itu atas negerinya seperti kuasa Yang DiPertuan Muda juga maka palhasil maka tiap tiap berangsiapa hendak mengubahkan adat istiadat zaman berzaman maka orang itu tanda tiada sekali mengetahui akan asal usulnya serta pula tiada ia besar didalam pengajian daripada perkara adat istiadat undang undang Raja Melayu adanya.

Intiha wa billahi al taufiq.

Tamat al kalam.

Amin.