Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, February 13, 2016

22. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua puluh dua...

22. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 Yang DiPertuan Besar dan Yang DiPertuan Muda dari tahun 1722 hingga ke tahun 1911... Bahagian ke dua puluh dua...

Senarai Peperangan Bugis-Minangkabau Dan Pertabalan Sultan Selangor Yang Pertama


Apabila telah selesai peperangan diantara angkatan perang Raja Ismail putera Almarhum Sultan Mahmud serta adindanya Raja Abdullah dari Siak dengan angkatan perang Riau pimpinan Yang DiPertuan Muda Daeng Kemboja di Singapura pada tahun 1764 itu, maka tiada lagi berlaku peperangan diantara Siak dengan Riau seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis tulisan Raja Ali Haji seperti berikut:-

“Apabila selesai daripada perang Singapura itu maka tiadalah lagi datang pihak Siak membuat pergaduhan lagi, hingga masa membuat siarah ini. Syahadan aku aturkan banyaknya kali berperang Raja Kecik Siak dengan Opu Opu Raja Bugis yang menjadi Yang DiPertuan Muda didalam Riau hingga sampai kepada anak cucunya. Inilah bilangannya yang tersebut dibawah ini.

Perang yang pertama:
Tatkala masa Opu-Opu yang lima beradik mengambil Riau daripada tangan Raja Kecik, diserahkannya Riau dengan segala takluk daerahnya kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah pada Hijrat sanat 1134 (tahun 1722).

Perang yang kedua:
Tatkala Raja Kecik alah perang di Riau lalu ia lari ke Lingga, maka lalu diikuti oleh Bugis-Bugis sampai ke Lingga lalu berperang. Maka Raja Kecik pun alah lalulah ia balik ke Riau semula, Opu Opu telah ke Selangor.

Perang yang ketiga:
Perang Linggi tatkala Raja Kecik membantu Penghulu Linggi berperang dengan Opu Opu Raja Bugis itu. Maka Raja Kecik pun alah pula ia selalu ia pergi ke Siak membuat negeri di Buantan, serta berkukuh disitu.

Perang yang keempat:
Perang Opu Opu itu pergi melanggar negeri Siak, sebab (alat alat kebesaran) Kerajaan Sultan Sulaiman diambil Raja Kecik . Maka didalam perang itupun alah jua Raja Kecik. Maka pulanglah (alat alat kebesaran) Kerajaan Johor itu kepada Sultan Sulaiman, kerana sebab pertolongan Opu-Opu yang lima beradik itu dapat semula (alat alat kebesaran) Kerajaan Raja Johor itu. Syahadan jadilah setahun itu empat kali perang Opu-Opu itu, serta lalu Opu-Opu itu merajakan Raja Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman, dan Opu Kelana Jaya Putera (Opu Daeng Merewah) pun menjadi Yang DiPertuan Muda masa itu.

Perang yang kelima:
Perang didalam negeri Kedah dengan Raja Kecik, bukannya perang yang pertama, iaitu membantu Raja Kedah lalu melantik Raja Kedah yang tuanya, maka iaitu bukannya perang dengan Raja Kecik. Adapun perang dengan Raja Kecik yang kedua kalinya di dalam negeri Kedah tatkala itulah mangkat Opu Daeng Parani. Maka Raja Kecik pun alah juga lalu balik ke Siak, pada Hijrat seribu seratus tiga puluh enam, sanat 1136 (tahun 1724).

Perang yang keenam:
Perang Raja Kecik melanggar negeri Riau pada Sembilan lekur bulan Syabaan, hingga sampai kepada dua puluh hari bulan Zulhijjah. Maka lalu berdamai. Kemudian Raja Kecik datang mengambil isterinya lalu bersumpah di masjid.

Perang yang ketujuh:
Perang Raja Kecik melanggar Riau berkubu di Pulau Bayan. Maka Raja Kecik pun alah juga lari ia pada malam harinya. Adalah lama perangnya itu, iaitu dua hari pada Hijrat tahun Jim sanat 1139 (tahun 1726).
Syahadan segala perang yang tersebut itu, iaitu masa lagi hidup Opu Kelana Jaya Putera Yang DiPertuan Muda yang pertama didalam Riau, lepas daripada itu, perang masa Yang DiPertuan Muda Opu Daeng Cellak pula.

Perang yang kedelapan:
Perang Raja Kecik melanggar Riau berlabuh di Penyengat tiada boleh masuk, berperang pada tujuh belas haribulan Safar. Maka pada malam Khamis, Raja Kecik alah maka lalu lari diikuti sampai ke Ungaran, pada tahun 1150 (tahun 1737).

Perang yang kesembilan:
Perang Raja Kecik menyuruh anaknya Raja Alam dan Daeng Matekkuh dan Raja Emas melanggar negeri Riau membuat wangkang kota berjalan, berperang pada lima belas haribulan Rabiul Awal. Maka apabila kepada delapan haribulan Rabiul Akhir maka Raja Alam pun alah lah, lalu lari ke Siak, sanat 1161 (tahun 1748).

Perang yang kesepuluh:
Perang cucu Raja Kecik , iaitu Raja Ismail, dengan Yang DiPertuan Muda Daeng Kemboja di Singapura (pada tahun 1764). Maka alah Raja Ismail. Maka perang ini tiada dapat tarikhnya, melainkan siapa-siapa yang dibelakang akulah pula memperbuatnya.

Syahadan adapun Daeng Kemboja Yang DiPertuan Muda Riau, apabila selesailah daripada perang selat, amanlah Riau duduklah dengan kesentosaan dengan beberapa masa.

Syahadan kata sahibul hikayat pada satu masa Raja Haji Engku Kelana pun pergilah ke Selangor. Maka bicaralah dengan paduka kekanda Raja Selangor mendudukkan paduka anakanda Raja Ali, putera kekanda Yang DiPertuan Muda Daeng Kemboja, dengan anak paduka kekanda baginda yang bernama Raja Penuh. Maka dinikahkanlah betapa adat istiadat anak Raja Raja nikah kahwin. Kemudian berdamailah keduanya.
Syahadan tiada berapa lamanya didalam Selangor maka Raja Haji pun berangkatlah ke Riau bersama paduka kekanda Raja Selangor serta paduka anakanda Raja Ibrahim putera kekanda Raja Selangor. Maka apabila sampai ke Riau, maka Raja Haji pun muafakatlah dengan Yang DiPertuan Muda pada pekerjaan hendak menikahkan Raja Ibrahim itu dengan Raja Andak puteri Yang DiPertuan Muda. Maka apabila sampai waktu yang baik, nikahlah Raja Ibrahim itu, betapa adat Raja Raja nikah kahwin. Maka berdamailah keduanya. Kemudian Raja Selangor pun belayarlah balik ke Selangor”.

Pada tahun 1770, Raja Haji telah pergi ke Selangor dan kemudiannya bersamasama dengan kekandanya Raja Lumu, Raja Selangor telah berangkat bermain main ke Pangkor. Apabila Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah (Sultan Perak ke-16) mendengar khabar itu, lalu disuruhnya lah segala orang besar besarnya mempersilakan Raja Lumu, Raja Selangor dan Raja Haji masuk ke Perak kerana baginda mahu mengangkat Raja Lumu, Raja Selangor itu menjadi Yang DiPertuan Besar di Selangor. Apabila telah semua bersetuju akan muafakatnya, lalu Raja Lumu pun ditabalkan dengan penuh adat istiadat penabalan oleh Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah Yang DiPertuan Besar Selangor bergelar Sultan Salehuddin Shah.

(bersambung ke bahagian ke dua puluh tiga...)

No comments:

Post a Comment