Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Tuesday, November 10, 2015

5. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke lima...

Pada masa Raja Raja Bugis lima bersaudara berada di Selangor untuk menambah kelengkapan perang serta tentera bugisnya, telah berlaku peristiwa penganiayaan Penghulu Linggi terhadap nelayan nelayan Bugis yang memasang belat untuk menangkap ikan di Kuala Linggi (di dearah Negeri Sembilan) apabila ia mengarahkan orang orang suruhannya pergi kesana untuk memungut hasilnya. Tetapi tidak diberinya oleh nelayan nelayan Bugis sebab katanya kerja nya menangkap itu bukan di dalam Linggi tetapi di laut, jadi kalau ada rezekinya dapatlah ikan dan kalau tidak ada, tidaklah dapat. Lalu baliklah orang orang suruhan itu memberitahu kepada Penghulunya dan marahlah Penghulu Linggi serta memerintahkan beberapa lagi orang orangnya untuk pergi menangkap nelayan nelayan Bugis itu. Maka terjadilah perkelahian serta bertikam tikaman dan cedera luka lah beberapa orang, lalu berundurlah orang orang Linggi itu pergi meminta bantuan lagi kepada Penghulunya. Apabila nelayan nelayan Bugis melihat orang orang Linggi itu telah balik,maka mereka pun balik ke Selangor.

Tidak lama kemudian ramai lagilah orang orang Penghulu Linggi itu datang dan apabila dilihatnya nelayan nelayan Bugis itu sudah tiada, dan yang tinggal hanyalah belat menangkap ikan, lalu diambilnya lah belat itu dibawa kepada Penghulu Linggi. Lalu ia pun menyuruh orang orang mencencang cencang belat nelayan nelayan Bugis itu dan di suruhnya menghantar ke Selangor kepada Opu Daeng Merewah dan saudara saudaranya. Apabila sampai orang orang suruhan Penghulu Linggi serta dengan belat yang telah dicencang cencang itu, maka marahlah Raja Raja Bugis lima bersaudara kerana bongkaknya Penghulu Linggi itu. Apabila telah balik orang orang suruhannya itu, Penghulu Linggi pun berkerahlah anak anak buahnya untuk membuat kubu, kerana pada masa itu Linggi adalah dibawah jajahan Raja Kecik.

Adapun Opu Daeng Merewah serta saudara saudaranya dan menteri menterinya apabila telah siap segala kelengkapan perangnya, maka berangkatlah ke Linggi, seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Apabila sampai ke Linggi lalulah masuk ke dalam Sungai Linggi sambil disuruhnya amuk kubu kubu itu, dengan sebentar itu juga kubu kubu itu didapatnya. Setelah Penghulu itu melihat hal yang demikian itu, maka lalu ia berkata kepada segala anak buahnya, “Ini pekerjaan bukanlah lawan kita, baiklah kita minta aman dahulu kepada Raja Bugis itu, kita memberitahu Raja kita dahulu, iaitu Raja Kecik. Jikalau kita lawan begini hari baik masa kita menang, jikalau kita kalah bukankah menjadi ketanggungan kepada kita semuanya”. Syahadan setelah anak buahnya mendengar kata Penghulu itu, maka membenarkanlah sekeliannya. Maka lalu ia menyuruh minta aman kepada Opu Opu itu menantikan hendak memberitahu Raja Kecik ke Riau. Setelah Opu Opu itu mendengar permintaan Penghulu itu maka ia pun tertawa titahnya, “Pergilah panggil lekas lekas tuan mu Raja Kecik itu”.


Syahadan menyuruhlah Penghulu Linggi itu membawa surat kepada Raja Kecik memohonkan ampun dan perbantuan. “Jikalau tidak segera datang bantuan bertuankan Bugislah patik semua ini”. Syahadan apabila Raja Kecik mendengar surat Penghulu Linggi itu, maka ia pun segera menyiapkan alat kelengkapannya akan pergi melanggar Linggi itu. Maka apabila sampai ke Linggi lalulah berperang dengan Opu Kelana Jaya Putera. Adalah pekerjaan perangnya itu Raja Kecik menyuruhkan orangnya sediakan sampan memang memang takut dipintas oleh Bugis dari pemingganganya, akan tetapi perahu Raja Kecik semuanya berpendarat menghadapkan haluannya kepada perahu Bugis, dan perahu perahu Bugis dan sampan sampannya tiada bertambat tatkala sampan sampan Raja Kecik dilawan Bugis dengan sampannya. Kemudian sampan Bugis pun undur pelahan lahan diikuti oleh Minangkabau disangkanya Bugis tewas. Apabila sampan sampan Bugis dekat perahu Besarnya, maka ia pun berselindung dibelakang perahu besarnya. Maka perahu besar yang melawan sampan itu sebab ia tiada berpendarat lalu dibedilnya dengan meriam dan lela, serta peluru penaburnya. Syahadan apabila perahu besar Raja Kecik melihat sampan sampannya berlawan dengan perahu besar Bugis itu, lalu dibedilnya dengan meriam. Maka kenalah kawannya sendiri, sebab ia tengah tengah habislah binasa sampan sampan Raja Kecik itu, serta beberapa banyak mati panglima panglimanya dan orang orangnya. Maka tewaslah Raja Kecik perang hari ini.

Syahadan bermula adalah pada sekali perangnya Kelana Jaya Putera mengaturkan perangnya berbahagi dua, yang dua puluh gurab itu berperang sambil undur ke kuala rupa rupa tewas, dikerjakan oleh Bugis Bugis itu waktu hampir malam. Yang sepuluh buah dibahagi dua, enam buah melanggar dan mengamuk kubu Linggi, dan yang empat buah itu menanti hari malam. Adapun Opu Opu itu setengah didalam gurab yang dua puluh buah itu, setengah tinggal menantikan Raja Kecik mengikut ke kuala. Adapun Raja Kecik berperang dengan gurab yang dua puluh itu berperang sambil undur hingga malam. Maka apabila malam, maka gurab itupun selalu belayar keluar kuala lalu ke Riau dan perahu Bugis yang tinggal tinggal itu pun, mengamuklah kubu Linggi, lalulah dapat kerana Raja Kecik sudah turun ke perahunya.

Apabila malam hari, gurab yang sepuluh buah itupun hilir ke kuala hendak melanggar Raja Kecik dari belakang. Adapun Raja Kecik apabila mendengar bedil, maka segeralah hendak mudik, belum sempat memalingkan perahunya sudah dibedil oleh gurab yang sepuluh buah itu. Maka tiadalah sempat berpaling lagi dibedil Bugis dari belakang. Maka banyaklah rosak kelengkapan Raja Kecik, maka mengapitlah ia kepada kubunya. Maka kubu itupun membedil pula, sebab kubu Linggi itu sudah didapat oleh Bugis. Maka Raja Kecik pun terkejut, lalu disangkanya Penghulu Linggi sudah belot sebelah Bugis. Maka ia pun berdayung ke kuala sambil dibedil Bugis dari belakang, dengan sorak tempiknya seraya katanya, “Tuan kami Opu sudah ke Riau mengambil Riau”.


Setelah Raja Kecik mendengar Bugis sudah ke Riau itu, maka ia pun keluarlah dari Linggi belayar kelaut. Maka apabila sampai ke laut maka musyawarahlah ia dengan datuk datuknya demikian katanya, “Baik mengikut ke Riau akan Opu Opu itu, atau balik ke Siak menambah nambah kuasa lagi?’. Maka menjawablah menterinya, “Jikalau Tuanku ke Riau, Opu Opu itu tentu tiba dahulu masuk ke dalam Riau, apabila Tuanku melanggar dia, jika ia sesak, tentu diamuknya anak isteri Tuanku. Apa gunanya lagi, meskipun kita menang sekalipun anak isteri kita sudah habis? Seperkara lagi tentu Opu Opu itu sudah muafakat dengan paduka adinda Raja Sulaiman, mangkin bertambahlah kuatnya dan banyak kelengkapannya. Dan angkatan yang kita lawan selangkan satu pasukan angkatan Bugis sahaja, beberapa kali kita yang terpesa, apa lagi dua pasukannya itu?’.

Syahadan kata sahibul hikayat, setelah Raja Kecik mendengar ikhtiar sembah datuk datuk itu maka benarlah pada hatinya, maka lalu ia belayar ke Siak. Maka apabila sampai ke Bukit Batu maka Bandar Bukit Batu pun larilah ke Ketapung Kanan sebab ia takut akan Raja Kecik membalas perbuatannya, tatkala ia menjadi nakhoda belayar ke Melaka, iaitu dihukumkannya dua puluh rial. Syahadan adapun Raja Kecik masuklah kedalam Siak, lalu ia membuat negeri dan membuat kubu di Buantan serta mengatur penjajab, takutkan kalau Opu Opu itu datang melanggar. Syahadan kata setengah kaul, Raja Kecik menyuruh beberapa kelengkapan menyobok ke Riau.

Maka pada ketika itu Opu Opu itu sudah mengaturkan juak juak empat puluh orang, iaitu orang baik, diberinya sebuah sampan seorang disuruhnya berjaga sepanjang laut itu malam malam, disuruhnya hidupkan api tiap tiap sampan itu ada dengan gendang serunainya dari Lobam sampai Terkulai, dari Terkulai sampai Penyengat. Maka apabila suruhan Raja Kecik melihat hal yang demikian itu, maka ia pun baliklah ke Siak menyembahkan kepada Raja Kecik didalam Riau terlalu banyak penjajab sampai berkeliaran sepanjang laut itu ada kira kira empat puluh buah. Apabila Raja Kecik mendengar khabar yang demikian itu, diamlah ia.

Syahadan kata kaul orang tua tua, adalah Bugis empat puluh juak juak Opu Opu itu, iaitu bangsa Daeng semuanya daripada anak orang baik baik di Bugis konon. Syahadan kebanyakkan segala orang orang berbangsa peranakan Bugis Riau dan Selangor daripada bangsa Bugis yang empat puluh itulah. Syahadan adapun Opu Opu itu apabila tiba ke Riau maka berjumpalah ia dengan Raja Sulaiman di laut Riau serta beberapa kelengkapan, maka lalulah ia masuk keRiau bersama sama. Maka dapatlah Riau itu yang kedua kalinya kepada tangan Raja Bugis.

Sebermula apabila telah dilihat Penghulu Linggi kelengkapan Raja Kecik telah lari ke Siak, maka ia pun tunduklah kepada Bugis, maka dapatlah Linggi itu kepada tangan Opu Opu itu. Maka lalu bersetia dan berjanji Penghulu Linggi dengan Raja Bugis tiada hendak menderhaka kepada Raja Bugis dan tiada khianat selama lamanya kepada Opu Opu itu hingga hari yang di belakang, demikianlah cerita orang tua tua.

Syahadan pada perang inilah konon diperbuat orang orang Riau pantun:

Utik utik ikan bambangan
Minyak ketiau di hujung galah
Raja Kecik silakan pulang
Linggi di serang Riau yang alah

Syahadan kata setengah pantun:

Terketai ketai anak sembilang
Budak merayau dengan galah
Raja Kecik silakan pulang
Linggi diserang Riau yang alah.”

(bersambung ke bahagian ke enam...)

No comments:

Post a Comment