Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Friday, December 4, 2015

12. Sejarah ringkas Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga serta Sultan2 bahagian ke dua belas...Perang saudara di Siak telah tercetus pada sekitar tahun 1740an iaitu beberapa tahun kemudian setelah serangan terakhir Siak keatas Riau yang dapat dikalahkan oleh angkatan perang Riau. Pada masa itu angkatan perang Siak di pimpinan oleh Raja Alam serta Daeng Matekko dan Raja Emas.

Sekembalinya ke Siak, Raja Alam pun mengadap ayahandanya Raja Kecik memaklumkan keadaannya yang mengalami banyak kerugian menyerang Riau. Apabila Raja Kecik mendengar sembah paduka anakanda nya itu, maka ia pun termenunglah tiada berkata apa apa serta putus asa lah ia hendak menyerang Riau lagi.

Tidak lama setelah itu Raja Kecik pun berubah akalnya menjadi tiada tentu lagi untuk memerintah kerajaannya, lalu diserahkan nya kepada anakanda nya Raja Alam untuk memerintah negeri Siak dan di gelarnya Raja Alam itu sebagai Yang DiPertuan Muda. Manakala anakandanya yang seorang lagi iaitu Tengku Mahmud belum lagi diberi apa apa gelar. Dari situlah punca nya hingga tercetus perang saudara di Siak diantara kedua putera Raja Kecik, seperti yang di sebut didalam kitab Tuhfat Al Nafis seperti berikut:-

“Syahadan didalam hal itu antara anak anaknya itu selalu berbantah beratas atasan. Maka kata Raja Alam, “Aku yang tua dan aku yang patut menjadi Raja”, dan kata Tengku Mahmud, “Aku yang terlebih patut menjadi Raja kerana aku anak yang gahara”. Maka didalam hal itu mangkin sehari mangkin bertambah kharabatah (rosak binasa). Maka orang orang Siak itu pun ada yang setengah kepada Raja Alam dan setengah kepada Tengku Mahmud menjadi bergaduhlah setengah atas setengahnya. Maka huru haralah segala isi negeri apa lagi orang orang miskin kesusahanlah hendak mencari kehidupannya, sebab negeri gaduh, masing masing asyik dengan memelihara kampong halamannya dan rumahtangganya dan anak isterinya, takut dicabuli oleh juak Raja Raja itu, kerana kedua pihak itu seolah olah seperti sudah sama sama risau.

Syahadan didalam hal itu, maka bertambah tambahlah keduanya mengikutkan hawa nafsunya. Maka lalulah jadi bersebelahan antara kedua pihak, maka lalulah berperang di dalam negeri beramuk amukan dan berbunuh bunuhan. Maka huru haralah negeri Siak. Kemudian masing masing anak Raja itu mengambil tempat berkukuh. Adalah Tengku Mahmud di dalam Kota Besar dan Raja Alam di dalam Kota Tuan Besar, maka berperang tiap tiap hari. Syahadan adapun Tengku Mahmud itu banyak juga Bugis sebelah dia, sebab ia berbinikan anak Daeng Matekkuh serta mendapat anak laki laki seperti Raja Ismail sudahlah besar dan beberapa lagi anaknya. Adapun Raja Alam sudah juga menaruh beberapa anak laki laki pula, yang tuanya bernama Raja Muhammad Ali dan yang lain lainnya, istimewa pula ia sudah berbinikan anak Opu Daeng Parani di Siantan, iaitu Daeng Khadijah.

Syahadan huru haralah negeri Siak kerana anak Raja dua orang itu berperang di dalam negeri bersebelahan. Maka kesusahanlah segala orang besar besarnya lalulah mereka itu mengadap Raja Kecik. Maka Raja Kecik pun di dalam hal itu sudah berubah akalnya. Maka apabila orang besar besarnya itu menyembahkan, “Paduka anakanda kedua berperang”, maka jawab Raja Kecik, “Barangsiapa yang menang itulah anakku”. Maka segala orang besar besar pun hairan. Maka apabila bunyi berbedil bedil, maka bertanya Raja Kecik katanya, “Itu bedil apa”? Maka sembah orangnya, “Paduka anakanda berperang dengan orang Riau, Tuanku”. Maka ia pun tertawa.

Syahadan didalam hal itu, maka isterinya Tengku kamariah pun geringlah sangat, maka lalu mangkat dikuburkan oranglah. Maka Raja Kecik pun selalu gila sekali, lalu ia tidur di kubur isterinya itu. Maka ditunggu sajalah oleh orang tuanya adanya.


Syahadan adapun Raja Alam berperang dengan Tengku Mahmud berperang mangkin sehari mangkin ramailah segala orang besar besar sebelah Tengku Mahmud itu. Maka dengan takdir Allah taala alahlah Raja Alam lalu undur membawa dirinya ke Batu Bahara mencari kuasa. Kemudian mengembaralah ia lalu ke Palembang, mendapatlah ia sedikit harta, maka ke Deli pula ia. Maka banyaklah orang Deli mengikut perintahnya serta takut akan dia. Maka tetap lah ia didalam Deli bersiapkan alat peperangan dan kelengkapan perangnya.


Sebermula adapun Raja Kecik apabila Raja Alam sudah keluar dari Siak maka Raja Kecik pun mangkatlah. Syahadan menggantikan lah kerajaannya itu puteranya Sultan Mahmud memerintahkan negeri Siak. Syahadan didalam tiada beberapa lamanya maka datanglah Raja Alam melanggar Siak diamuknya. Maka berperanglah beramuk amuk beberapa hari. Maka tewas pula Sultan Mahmud itu lalu undur ke Pulau Lawan. Maka lalu ia membuat perahu sepanjang jalan itu bersama sama mertuanya Daeng Matekkuh. Kemudian mengembaralah ia kesana kemari mencari kuasa demikianlah halnya. Sebermula adapun Raja Raja Alam apabila sudah dapat Siak itu olehnya, maka ia pun melantik anaknya Raja Muhammad Ali menjadi Yang DiPertuan Muda. Maka tetaplah ia memerintah Siak itu”.

(bersambung ke bahagian ke tiga belas...)

No comments:

Post a Comment