Pilih bahasa yang di inginkan:- BAHASA MELAYU

Saturday, December 5, 2020

Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) Ibni Almarhum Raja Abdullah, Yang DiPertuan Muda Riau Ke-9

Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) merupakan putera sulong Raja Abdullah, Yang DiPertuan Muda Riau Ke-9. Ibunya ialah Tengku Aisyah (Tengku Tengah) puteri Sultan Abdul Rahman Syah, Yang DiPertuan Muda Besar Riau/Lingg Ke-6.

Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) telah mendapat pendidikan daripada ayahnya dan juga diasuh oleh Syeikh Ismail Minangkabau hinggalah beliau berangkat ke Mekah mengikut ulama yang berasal dari Minangkabau itu. Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) juga telah dikenali sebagai tokoh Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah melalui beberapa jalur, ayahnya Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau ke-9 adalah seorang ulama pengamal thariqat, bahkan beliau digelar dengan Marhum Mursyid. Ketokohan beliau ini diakui oleh gurunya, Syeikh Ismail Minangkabau sebagai seorang Mursyid dalam Thariqat Naqsyabandiah al-Khalidiyah yang diamalkannya. Sewaktu ayahnya, Raja Haji Abdullah membuat surat wasiat pada 26hb Zulhijjah 1276 Hijrah (16hb Julai 1860), Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) sedang belajar di Mekah dan tidak sempat bertemu dengan ayahnya Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau ke-9 yang mangkat tidak berepa lama kemudian setelah membuat surat wasiat tersebut. Sekembalinya dari Mekah, ayah saudaranya Raja Ali Haji menyerahkan wasiat ayahnya Almarhun Raja Haji Abdullah dan harta yang difaraidkan kepadanya seperti perahu perahu, dan lain lainnya.

Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) berkhidmat sebagai Penasihat dan Ahli Musyawarah didalam Kerajaan Riau Lingga. Pada awal tahun 1868 Temenggung Abu Bakar Johor telah menghantar utusan ke Riau untuk mendapatkan nasihat mengenai selok belok salasilah dan juga hal ehwal pemerintahan negeri. Pemimpin pemimpin rombongan Johor tersebut telah bertemu dengan Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) dan juga ayah saudaranya Raja Ali Haji diRiau. Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) telah memimjamkan beberapa kitab dan dokumen sejarah dan undang undang yang diwarisi daripada almarhum ayahnya, Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau ke-9, kepada pemimpin pemimpin rombongan Johor tersebut untuk dipimjamkan dan dibaca oleh Temenggung Abu Bakar Johor.

Raja Haji Muhammad (Tengku Nong) telah membuat surat wasiat untuk anak anaknya dengan tulisan tangan huruf Melayu/Jawi sebagai yang berikut:-

“Bismillah HirRahman NirRahim, Alhamdulillah Hirabbil Alamin, Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Waala Alihi Wasahbihi Ajmain. Pada Hijrah 1299 pada 14 haribulan Muharam malam Isnin, diwasa itulah fakir alhaqir bilzanbi waltaqsiral Raja Haji Muhammad Ibni Almarhum Raja Abdullah Al Khalidi, telah membuat surat ini dihadapan Abdullah dan Abdul Rahman, yaitu wasiat sepeninggalan mati aku atau pergi pergian. Maka hendaklah engkau ikut usi nafsi bitakwallah. Maka inilah aku suratkan iktisab supaya jangan jadi pergaduhan dibelakang hari dengan sebab dunia yang tiada ampunyai kadar yang sedikit. Maka masa hidup aku ini aku tentu akan dia tersebut dibawah.

Fasal Pertama: Adalah Sungai Gaung yang telah aku hidupkan akan dia dengan diri aku sendiri serta dengan belanja aku dan pertolongan Duli Baginda Yang Maha Mulia dan Yang Dipertuan Riau. Maka sekarang sungai itu telah aku jadikan wakaf serta sudah diperbuatkan satu surat peraturan dan tertibnya. Yaitu pada masa ini ada diRiau, maka jangan sesiapa mengubah sebagaimana yang berbunyi didalam surat itu, yaitu daripada anak cucu Marhum Murshid. Maka barang siapa yang mengubah akan dia dikutuki Allah dan Rasulnya dan kutuki Malaikat.

Fasal Kedua: Dari pada rumah tangga yang didalam Lingga serta sampah sarap serba sedikit ini aku berikan kepada Mansur dan Si-Putik yaitu Hasmah dan ibunya.

Fasal Ketiga: Ada pun kebun gambir aku berikan kepada Abdullah Bin Raja Haji Muhammad.

Fasal Keempat: Ada pun kebun sagu yang didalam Lingga ini serta kebun buah buahan yang sedikit aku berikan kepada Abdul Rahman Bin Raja Mansur dan Ali dan Hasmah.

Fasal Kelima: Kebun yang diTanjung Rangkah dan yang dekat rumah itu aku berikan kepada Fatimah dan Khalid Bin Hassan.

Fasal Keenam: Ada pun kebun yang diRiau serta rumah tangga itu aku pulangkan kepada ahli aku dan saudara ku iaitu Raja Zubaidah Binti Almahrum Raja Ali.

Sahdan yang engkau semua jangan sekali memperbuat gaduh di belakangnya dengan sebab dunia yang sedikit atau barang sebagainya. Hendaklah engkau bermufakat antara engkau adik beradik didahulukan siapa yang ganti aku. Maka hendaklah mengambil ikhtiar kepada munasab aku yaitu saudara aku Raja Muhammad Tahir. Dan lagi ada hutang hutang aku sedikit sedikit dalam Lingga ini atau dimana mana atau dimana tempat hendaklah engkau muafakat dengan saudara aku Raja Muhammad Tahir.

Dan lagi jikalau aku ada tersalah cakap dengan orang dalam pekerjaan mumlikah, engkau khabarkan dengan dia minta istihlal dengan dia. Dan lagi engkau jangan meninggalkan KeBawah Duli Yang Maha Mulia dan ayah aku Tengku Besar serta ibu ibu aku selagi ada hayat ia hendaklah engkau tunggu. Jikalau engkau hendak kesitu sini hendaklah mohon redha daripadanya. Jika tidak ada dengan redha ianya jangan engkau semua kerjakan. Dan surat pekerjaan wilayah, engkau kumpulkan dan engkau maklumkan kepada Tengku Besar dan Duli Baginda Yang Maha Mulia atau orang orang yang menggantikan pekerjaannya. Dan lagi engkau jangan berhenti daripada menuntut ilmu yang membawa kepada akhirat dan jangan engkau gila dengan permainan, dan lagi tutur kata dengan orang tua tua hendaklah dengan manis yang membawa dengan redha hatinya. Dan Abdullah Bin Hassan engkau jadikan dengan saudara engkau yaitu Antiah Binti Almarhum Raja Mansur yaitu sebagaimana wasiat saudara aku itu.

Dan lagi jikalau ada sakit pening saudara saudara engkau dan ibu tiri engkau, hendaklah engkau lihat akan dia sebagaimana penglihatan aku. Hendaklah carikan ianya obat. Sahdan jikalau aku mati dimana mana, engkau bacakan aku Tilawatil Quran, engkau doakan akan daku. Dan jikalau aku mati disini, tiap Jumaat engkau ziarah kuburku, engkau doakan mintakan ampun pada Allah subahanahu Wataala.

Adapun surat ini aku perbuatkan empat, satu aku berikan kepada saudaraku Raja Muhammad Tahir dan satu pada Mahmud dan satu Abdullah Bin Raja Haji Muhammad dan satu kepada Abdul Rahman Bin Raja Mansur. Daripada sah dengan nyatanya, maka adalah tanda tangan aku serta mohor aku dibawah satar ini adanya, antahiya.

AlFakir AlHaqir Ilallahu Taala Al Haj Muhammad Ibni Almarhum Abdullah AlKhalidi.

No comments:

Post a Comment